Menu

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG SƠN HOA VIỆT

 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG SƠN HOA VIỆT

Khi sử dụng các dòng sơn Hoa Việt, sử dụng dụng cụ pha sơn riêng biệt cho từng loại sơn, không được sử dụng chung dụng cụ chứa hoặc cây khuấy sơn giữa các dòng sơn Hoa Việt với nhau và giữa sơn Hoa Việt với các loại sơn khác, để tránh các hiện tượng:

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG SƠN HOA VIỆT 
(SƠN MEN ĐA NĂNG – 2K CHỐNG Ố VÀNG)

Khi sử dụng các dòng sơn Hoa Việt, sử dụng dụng cụ pha sơn riêng biệt cho từng loại sơn, không được sử dụng chung dụng cụ chứa hoặc cây khuấy sơn giữa các dòng sơn Hoa Việt với nhau và giữa sơn Hoa Việt với các loại sơn khác, để tránh các hiện tượng:

· Khi bị lẫn sơn sẽ bị hạt hoặc co chết.
· Bề mặt sơn không khô.

Khi sử dụng cần lưu ý phải tạo được phản ứng thì sơn mới đạt hiệu quả

  • Khuấy mạnh đều thùng, can chứa sơn trước khi sử dụng 

   • Cân đúng tỉ lệ   

 

   • Khuấy đều mạnh hoặc lắc đều mạnh hỗn hợp sơn:3-5 phút (cho hỗn hợp sơn hòa tan và phản ứng hoàn toàn)   

    • Sử dụng sau 15 phút (cho hỗn hợp ổn định)

    • Thời gian sử dụng : 2 giờ (đối với sơn men), 4 giờ (đối với sơn 2K)

Lưu ý : Nếu sử dụng không đúng nguyên tắc trên thì sơn sẽ không khô, sơn không cứng bề mặt

 - Không tái sử dụng can, bình... chứa đã qua sử dụng

- Dùng dụng cụ, thiết bị khuấy, pha chế sơn, đồ chứa riêng biệt cho từng loại sơn 

Bài viết khác
Back to top